Västanede Bostäder AB

Skåne län

Information

Västanede Bostäder AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Kävlinge som är den kommunen där Västanede Bostäder AB finns. I Kävlinge så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Västanede Bostäder AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. Västanede Bostäder AB har funnits sedan och 2006-02-10 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Västanede Bostäder AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Brevia 1446, 0 , Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Kävlinge arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Västanede Bostäder AB Privat, ej börsnoterat.

Västanede Bostäder AB har idag 556622-5701 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Ovchinnikova, Olga Michailovna är den som för stunden ansvarar för Västanede Bostäder AB

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, i synnerhet i form av aktieposter i tillverkande eller fastighetsförvaltande företag, bedriva handel med industriprodukter, såsom processorer, mikrochips och liknande insatsvaror, avverkningsrätter och virke, bedriva produktion och distribution av elektricitet, bedriva handel med dun och fjäder och produktion av dun- och fjäderprodukter såsom kudda och täcken, äga och uthyra byggnader, fartyg, luftfartyg och bilar, bedriva lantbruk, skogsbruk och sågverksrörelse, bedriva hotell- och restaurantverksamhet, erbjuda transport-, logostik- och lagerhållningstjänster, samt bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, juridik, administration och företagsledning.

I Västanede Bostäder AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Frändén, Jon Anders Petter Gullik som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Magnusson, Britt-Inger Irén som är född 1955 och har titeln Suppleant, Magnusson, Britt-Inger Irén som är född 1955 och har titeln Delgivningsbar person, Ovchinnikova, Olga Michailovna som är född och har titeln Suppleant,Bosatt i land utanför EES, Lindholm, Bengt Folke som är född 1943 och har titeln Revisor, BL-Revision Bengt Lindholm som är född och har titeln Revisor.