HSB Bostadsrättsförening Heden i Löddeköpinge

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Heden i Löddeköpinge vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Kävlinge så är HSB Bostadsrättsförening Heden i Löddeköpinge en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Kävlinge arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Kävlinge och i Skåne län. Redan 1965-04-15 så skapades HSB Bostadsrättsförening Heden i Löddeköpinge och verksamheten är har ej F-skattsedel.

745000-3830 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Kävlinge.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Heden i Löddeköpinge och det finns många verksamheter som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Heden i Löddeköpinge så går det att nå dem via telefon på 046-160800 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Heden i Löddeköpinge är Hafström, Maria Christina som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Uno Alvar som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Bengt Arne Halvard som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Klang, Anneli Birgitta Mariana som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Kronholm, Rolf Lennart som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Joutsen Gustavsson, Malin Anna M som är född 1980 och har titeln SuppleantKristersson, Bo Gunnar Ingemar som är född 1937 och har titeln Suppleant, Persson, Daina Birgitta som är född 1948 och har titeln Suppleant, .