HSB Bostadsrättsförening Löddegården i Löddeköpinge

Skåne län

Information

I Kävlinge finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Löddegården i Löddeköpinge. Det finns flera företag som liknar HSB Bostadsrättsförening Löddegården i Löddeköpinge i Skåne län. Kävlinge är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1967-03-15 så har HSB Bostadsrättsförening Löddegården i Löddeköpinge varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Löddegården i Löddeköpinge och det finns fler företag som är det i Kävlinge.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Löddegården i Löddeköpinge så kan man gör det genom att posta ett brev till Edvin Anderssons v. 11 E, 246 31, Löddeköpinge. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Löddegården i Löddeköpinge så kan ni göra det på 046-160800.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Ahl, Leif Royland som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Christensen, Bo Harry Urban som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekstrand, Alf Bertil Christer som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekstrand, Siv Ann-Christin som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Hawaleska, Edvard Filip som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Hejde, Tommy Hans-Gunnar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotPersson, Eva Jessica som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Zätterberg, Kerstin Linnéa som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Ahlman, Sven Eskil som är född 1963 och har titeln SuppleantPersson, Daina Birgitta som är född 1948 och har titeln SuppleantWallin, Lars Harry Mikael som är född 1962 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Royland Ahl, Edvard Hawaleska, Kerstin Zätterberg och Siv Ekstrand två i förening. .

HSB Bostadsrättsförening Löddegården i Löddeköpinge har 745000-3475 som sitt organisationsnummer.