Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening N:r 1 i Kävlinge

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Kävlinge och Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening N:r 1 i Kävlinge är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många företag där och Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening N:r 1 i Kävlinge är ett av dem. Statusen för Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening N:r 1 i Kävlinge är att Bolaget är aktivt.

Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening N:r 1 i Kävlinge är ett Bostadsrättsförening och skapades 1943-02-15. Det finns flera olika företag i Skåne län som är ett stort län. Kävlinge där företaget finns i jobbar för att företag som Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening N:r 1 i Kävlinge ska trivas.

I Kävlinge så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostädslägenheter och lokaler med bostadsrätt utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening N:r 1 i Kävlinge inte är momsregistrerat.

Idag är Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening N:r 1 i Kävlinge och det finns flera företag som är det idag i Kävlinge.

Vill man komma i kontakt med Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening N:r 1 i Kävlinge så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 046-158150.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening N:r 1 i Kävlinge är Larsson, Maria Helena som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Palmerot, Robert Oskar Vilhelm som är född 1990 och har titeln Ordinarie ledamot, Spanne, Jon Erik som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Yngvesson, Therese Birgitta Marie som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Lödkvist, Norbert Feri som är född 1973 och har titeln Suppleant, Walter, Eva Susann som är född 1975 och har titeln Suppleant.

Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening N:r 1 i Kävlinge har 745000-3194 som sitt organisationsnummer.