Bostadsrättsförening Kävlingehus Vita Liljan i Kävlinge

Skåne län

Information

745000-2790 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsförening Kävlingehus Vita Liljan i Kävlinge. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsförening Kävlingehus Vita Liljan i Kävlinge är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Kävlinge som är den kommunen som Bostadsrättsförening Kävlingehus Vita Liljan i Kävlinge finns i.

Bostadsrättsförening Kävlingehus Vita Liljan i Kävlinge har varit registrerat sedan 1944-04-15 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsförening Kävlingehus Vita Liljan i Kävlinge så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsförening Kävlingehus Vita Liljan i Kävlinge är och det finns flera bolag i Kävlinge som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsförening Kävlingehus Vita Liljan i Kävlinge är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Markus Kjell -Karlsson, Sven Johan Kristofer -Lukovic, Slobodan -Nilsson, Sara Katarina Helena

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsförening Kävlingehus Vita Liljan i Kävlinge så kan ni göra det på telefon genom 046-158150 eller genom brev på följande adress:
Kvarng. 31 C, 244 31, Kävlinge

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsförening Kävlingehus Vita Liljan i Kävlinge och det är Johansson, Markus Kjell som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sven Johan Kristofer som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamot, Lukovic, Slobodan som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sara Katarina Helena som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot,