HSB Bostadsrättsförening Karaby i Dösjebro

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Karaby i Dösjebro är ett av många företag som finns i Kävlinge. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Karaby i Dösjebro finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Karaby i Dösjebro som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1963-11-30.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Monopolv. 2 A, 244 71, Dösjebro. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Karaby i Dösjebro så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0418-449600.

Kävlinge arbetar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Karaby i Dösjebro ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Karaby i Dösjebro. Det finns flera företag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Karaby i Dösjebro är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Berglund, Olle Georg -Jönsson, Marita Gunilla Elisabeth -Malmqvist, Bengt Ingemar Johan -Vesterlund, Monica Britt Iréne.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Karaby i Dösjebro och det är följande personer, Berglund, Olle Georg som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Marita Gunilla Elisabeth som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmqvist, Bengt Ingemar Johan som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Vesterlund, Monica Britt Iréne som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Karaby i Dösjebro är 745000-2121.