HSB Bostadsrättsförening Slåtterängen i Kävlinge

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Kävlinge och HSB Bostadsrättsförening Slåtterängen i Kävlinge är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Slåtterängen i Kävlinge är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Slåtterängen i Kävlinge är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Slåtterängen i Kävlinge är ett Bostadsrättsförening och skapades 1962-05-30. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Kävlinge där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Slåtterängen i Kävlinge ska trivas.

I Kävlinge så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Slåtterängen i Kävlinge inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Slåtterängen i Kävlinge och det finns flera verksamheter som är det idag i Kävlinge.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Slåtterängen i Kävlinge så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 046-160800.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Kjell-Ove Lennart -Hansen, Lissi Margrethe -Holmgren, Ingrid Ulla-Britt -Persson, Sven-Bertil.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Slåtterängen i Kävlinge är Andersson, Kjell-Ove Lennart som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansen, Lissi Margrethe som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellberg, Bo Arne som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmgren, Ingrid Ulla-Britt som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Svea Margareta som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Sven-Bertil som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotCejovic, Ludwika Paulina som är född 1978 och har titeln Suppleant, Persson, Siv Yvonne som är född 1957 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Slåtterängen i Kävlinge har 745000-2105 som sitt organisationsnummer.