Bostadsrättsföreningen Vårsången

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Vårsången är ett av många verksamheter som finns i Kävlinge. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Vårsången finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Vårsången som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1991-02-11.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Södervångsv. 131, 246 36, Löddeköpinge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Vårsången så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 046-709000.

Kävlinge arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Vårsången ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Vårsången. Det finns flera verksamheter i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Vårsången är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Vårsången och det är följande personer, Ahrens, Carl Johan som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Staffan Anders Johan som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Gram, Paul Mikael som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Löfvall, Gunilla Elisabet Margareta som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Modin, Anders Lars Åke som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Sahlin, Sven Tore som är född 1933 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Vårsången är 716439-3873.