Bostadsrättsföreningen Kommendanten i Kävlinge

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Kävlinge och Bostadsrättsföreningen Kommendanten i Kävlinge är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Kommendanten i Kävlinge är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Kommendanten i Kävlinge är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Kommendanten i Kävlinge är ett Bostadsrättsförening och skapades 1986-09-24. Det finns flera olika företag i Skåne län som är ett stort län. Kävlinge där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Kommendanten i Kävlinge ska trivas.

I Kävlinge så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Kommendanten i Kävlinge inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Kommendanten i Kävlinge och det finns flera företag som är det idag i Kävlinge.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kommendanten i Kävlinge så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 046-734353.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Kommendanten i Kävlinge är Björnberg, Leif Erling Christer som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Matusiak, Wieslaw som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Claes Birger som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Kent Ove Mikael som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Wennmo, Leif Olle som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Amylon, Håkan som är född 1967 och har titeln SuppleantEggers, Ingela Marlene som är född 1966 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Kommendanten i Kävlinge har 716407-4176 som sitt organisationsnummer.