Bostadsrättsföreningen Kustskepparen

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Kävlinge och Bostadsrättsföreningen Kustskepparen är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Kustskepparen är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Kustskepparen är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Kustskepparen är ett Bostadsrättsförening och skapades 1986-07-18. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Kävlinge där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Kustskepparen ska trivas.

I Kävlinge så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Kustskepparen inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Kustskepparen och det finns flera verksamheter som är det idag i Kävlinge.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kustskepparen så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av likvidatorn..

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Kustskepparen är Brossing, Sven Dan som är född 1938 och har titeln Likvidator, .

Bostadsrättsföreningen Kustskepparen har 716407-4010 som sitt organisationsnummer.