Bostadsrättsföreningen Ljungbacken

Skåne län

Information

I Kävlinge finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Ljungbacken. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Ljungbacken i Skåne län. Kävlinge är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Ljungbacken är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Skåne län.

Sedan 1979-01-26 så har Bostadsrättsföreningen Ljungbacken varit registrerat och sedan 1984-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Ljungbacken och det finns fler företag som är det i Kävlinge.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Ljungbacken så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Ljungbacken så kan ni göra det på 046-777054.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsing i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. Em medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Holmdahl, Ulf Erik Henrik Kajsson som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Lührs, Cristina Marianne som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosén, Sven Erik som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönngard, Christer Kenneth som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrvik, Ulf Roland som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Alf Erik som är född 1940 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Rosén, Sven Erik i förening med en av -ledamöterna Firman tecknas av -Öhrvik, Ulf Roland i förening med en av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Ljungbacken har 716406-8715 som sitt organisationsnummer.