Riksbyggens Bostadsrättsförening Arvidsborg

Skåne län

Information

716406-8681 är organisationsnummer för företaget Riksbyggens Bostadsrättsförening Arvidsborg. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Arvidsborg är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Kävlinge som är den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Arvidsborg finns i.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Arvidsborg har varit registrerat sedan 1979-01-26 och det finns flera företag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Arvidsborg så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Arvidsborg är och det finns flera bolag i Kävlinge som också är .

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Arvidsborg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Jonasson, Rolf Bengt Karl-Johan -Kroon, Monica Ann-Helen -Larsson, Alf-Hugo Lennart -Paulsson, Anne-Lis -Siding, Mikael

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Arvidsborg så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Kullag. 15, 244 31, Kävlinge

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Det finns olika personer som har en koppling med Riksbyggens Bostadsrättsförening Arvidsborg och det är Jonasson, Rolf Bengt Karl-Johan som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Kroon, Monica Ann-Helen som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Alf-Hugo Lennart som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Paulsson, Anne-Lis som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Siding, Mikael som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Tillberg, Kent Ove Ingemar som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamotAlfelt, Lars Arne Fredrik som är född 1943 och har titeln Suppleant, Gylling, Jonas Göran som är född 1970 och har titeln Suppleant, Nilsson, Anders Thomas som är född 1974 och har titeln SuppleantNilsson, Hans Arne som är född 1941 och har titeln SuppleantPetersson, Leif Tommy som är född 1958 och har titeln Suppleant